Trang thông tin thi, tuyển sinh

Sở Giáo dục và Đào tạo Bến Tre

Frequently Asked Question

Thí sinh có thể đăng kí xét tuyển vào cùng 1 ngành của 1 trường với nhiều tổ hợp khác nhau được không ?

Thực tế, các trường đại học thường dùng nhiều tổ hợp môn để xét tuyển vào một ngành và có quy định cụ thể về cách xét tuyển giữa các tổ hợp này. Để tăng khả năng trúng tuyển, thí sinh có thể đăng ký nhiều tổ hợp để xét tuyển vào một ngành. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng mỗi một tổ hợp là một nguyện vọng và nên đặt tổ hợp gồm các môn thi mà thí sinh có ưu thế ở thứ tự ưu tiên cao hơn.