Trang thông tin thi, tuyển sinh

Sở Giáo dục và Đào tạo Bến Tre

Frequently Asked Question

Thí sinh có thể đăng kí một lúc 2 ngành vào cùng 1 trường đại học không và thứ tự xét tuyển như thế nào ?

Thí sinh có thể đăng ký không hạn chế số nguyện vọng. Ở mỗi nguyện vọng, thí sinh phải đăng ký mã trường, mã ngành, mã tổ hợp để xét tuyển. Như vậy, thí sinh có thể đăng ký nhiều ngành/nhiều tổ hợp trong một trường; mỗi ngành/mỗi tổ hợp trong ngành là một nguyện vọng. Khi đăng ký xét tuyển, ngay từ đầu, thí sinh phải xếp thứ tự ưu tiên của các nguyện vọng đó.

Với xét tuyển sinh ĐH, CĐ, thí sinh cần đăng ký bao nhiêu nguyện vọng là đủ ? Mặc dù Quy chế tuyển sinh không hạn chế số nguyện vọng, nhưng thí sinh cần cân nhắc xem xét kỹ từng nguyện vọng trước khi đăng ký. Phải đảm bảo các nguyện vọng đăng ký phù hợp với năng lực nhưng cũng là những ngành mình yêu thích để đảm bảo được làm công việc yêu thích hoặc phù hợp với năng lực và khi đã trúng tuyển không phải cân nhắc việc có nên nhập học hay không.

Tại thời điểm này, thí sinh chưa có kết quả thi, nên về cơ bản thí sinh phải chọn cả 3 nhóm trường: nhóm trường cao hơn năng lực của thí sinh một chút; nhóm trường hoàn toàn phù hợp với năng lực của thí sinh và nhóm thấp hơn so với năng lực để phòng những rủi ro khi thi cử.

Ngoài ra, thứ tự ưu tiên của các nguyện vọng cũng cần cân nhắc kỹ. Về cơ bản nguyện vọng thí sinh yêu thích hơn sẽ được đặt lên trên để đạt được các mục đích trên.