Trang thông tin thi, tuyển sinh

Sở Giáo dục và Đào tạo Bến Tre

Frequently Asked Question

Câu hỏi của một học sinh trường THPT Lê Anh Xuân: Em đăng kí thi 02 tổ hợp TN và XH, giả sử tổng điểm của 4 bài thi (03 bài thi Văn, Toán, AV và 01 bài tự chọn) đủ điều kiện cộng nhận tốt nghiệp, nhưng có một môn thành phần của tổ hợp còn lại bị điểm liệt thì có bị hỏng tốt nghiệp không ?

Khi thí sinh có kết quả của cả hai bài thi tổ hợp, hệ thống sẽ tự xác định bài tổ hợp nào không có môn thi thành phần bị điểm “liệt” (điểm từ 1 trở xuống) để xét công nhận tốt nghiệp cho thí sinh.

Trường hợp cả hai bài thi tổ hợp đều không có môn thành phần bị điểm “liệt”, hệ thống sẽ chọn bài thi có kết quả cao hơn để xét công nhận tốt nghiệp.

Như vậy, trong 2 bài thi tổ hợp chỉ cần 1 bài không có môn thành phần bị điểm “liệt” là thí sinh được xét công nhận tốt nghiệp.