Trang thông tin thi, tuyển sinh

Sở Giáo dục và Đào tạo Bến Tre

Thi THPT Quốc gia

Hướng dẫn của Bộ GD&ĐT công tác tuyển sinh Đại học hệ chính qui...

Hướng dẫn số 603/BGDĐT-GDĐH ngày 17/02/2017 V/v Hướng dẫn công tác tuyển sinh Đại học hệ chính quy; tuyển sinh Cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy năm 2017.