Trang thông tin thi, tuyển sinh

Sở Giáo dục và Đào tạo Bến Tre

Thi THPT Quốc gia

Hướng dẫn của Sở GD&ĐT về đăng ký xét tuyển thẳng Đại học

Công văn số 632/SGDĐT-KTQLCLGD&CNTT ngày 30/3/2017 V/v hướng dẫn tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển vào đại học, cao đẳng nhóm ngành sư phạm năm 2017