Trang thông tin thi, tuyển sinh

Sở Giáo dục và Đào tạo Bến Tre

Các mẫu phiếu đăng ký dự thi kỳ thi THPT Quốc gia

Lượt xem: 90

Mẫu hồ sơ đăng ký dự thi THPT quốc gia năm 2017 gồm: 01 túi đựng hồ sơ, 02 phiếu đăng ký dự thi và 01 Hướng dẫn ghi phiếu với các nội dung như sau:

1. Túi đựng hồ sơ:  Túi đựng hồ sơ đồng thời là một phiếu khai thông tin đăng ký dự thi và xét tuyển vào đại học, cao đẳng Gồm 2 mặt:  

- Mặt trước túi đựng hồ sơ: in như trang thứ nhất của Mẫu hồ sơ đính kèm;

- Mặt sau túi hồ sơ: in nội dung như trang thứ hai của Mẫu hồ sơ đính kèm;

2. Phiếu số 1:  Gồm 2 mặt:  

- Mặt thứ nhất: In như trang thứ ba của Mẫu hồ sơ đính kèm;

- Mặt thứ hai: In như trang thứ tư của Mẫu hồ sơ đính kèm;

3. Phiếu số 2:  Gồm 2 mặt  - Mặt thứ nhất: In như trang thứ năm của Mẫu hồ sơ đính kèm; - Mặt thứ hai: In như trang thứ sáu của Mẫu hồ sơ đính kèm;

4. Hướng dẫn ghi phiếu Gồm 2 mặt  - Mặt thứ nhất: In như trang thứ bảy của Mẫu hồ sơ đính kèm; - Mặt thứ hai: In như trang thứ tám của Mẫu hồ sơ đính kèm; 

File đính kèm:
Download this file (MAU_PHIEUDKDPTQG2017.pdf)Mau Phieu DKDT QG nam 2017[ ]237 kB

Thông tin thí sinh cần biết về kỳ thi THPT Quốc gia

Lượt xem: 66

NHỮNG ĐIỀU THÍ SINH CẦN BIẾT VỀ KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2017

(Trích Quy chế Thi trung học phổ thông quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông

ban hành kèm theo Thông tư số 04/2017/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 01 năm 2017

và Quy chế Tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy 

ban hành kèm theo Thông tư số 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 01 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

 

  1. TỔ CHỨC ĐĂNG KÍ DỰ THI

Theo Quy chế Thi trung học phổ thông quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 04/2017/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 01 năm 2017 (sau đây gọi tắt là Quy chế thi), mỗi tỉnh chỉ có 01 (một) cụm thi cho tất cả thí sinh tại địa phương; Cụm thi có các điểm thi được tổ chức tại các trường hoặc liên trường THPT tại địa phương. Tại Bến Tre, nếu các trường THPT có đủ điều kiện về quy mô sẽ được đặt điểm thi tại trường, đối với các trường THPT có quy mô nhỏ và Trung tâm GDNN, GDTX sẽ được ghép các trường và Trung tâm trên cùng địa bàn huyện để tổ chức điểm thi đảm bảo qui mô của điểm thi phù hợp.

Thông tin cán bộ hỗ trợ kỳ thi và công tác tuyển sinh Đại học, Cao đẳng

Lượt xem: 132

1. Nguyễn Thị Thanh

Điện thoại: 0919.536899

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2. Phạm Thành Nhân

Điện thoại: 0988.976356

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3. Phòng Khảo thí, QLCLGD và CNTT Bến Tre:

Điện thoại: 0753.811695

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Danh sách máy tính được mang vào phòng thi

Lượt xem: 45

Công văn số 1294/BGDĐT-CNTT ngày 31/3/2017 của Bộ GD&ĐT V/v thông báo danh sách máy tính bỏ túi được đem vào phòng thi năm 2017.