Trang thông tin thi, tuyển sinh

Sở Giáo dục và Đào tạo Bến Tre

Danh mục, Thông tin cần biết

Danh sách máy tính được mang vào phòng thi

Công văn số 1294/BGDĐT-CNTT ngày 31/3/2017 của Bộ GD&ĐT V/v thông báo danh sách máy tính bỏ túi được đem vào phòng thi năm 2017.