Trang thông tin thi, tuyển sinh

Sở Giáo dục và Đào tạo Bến Tre

Danh mục, Thông tin cần biết

Các mẫu phiếu đăng ký dự thi kỳ thi THPT Quốc gia

Mẫu hồ sơ đăng ký dự thi THPT quốc gia năm 2017 gồm: 01 túi đựng hồ sơ, 02 phiếu đăng ký dự thi và 01 Hướng dẫn ghi phiếu với các nội dung như sau:

1. Túi đựng hồ sơ:  Túi đựng hồ sơ đồng thời là một phiếu khai thông tin đăng ký dự thi và xét tuyển vào đại học, cao đẳng Gồm 2 mặt:  

- Mặt trước túi đựng hồ sơ: in như trang thứ nhất của Mẫu hồ sơ đính kèm;

- Mặt sau túi hồ sơ: in nội dung như trang thứ hai của Mẫu hồ sơ đính kèm;

2. Phiếu số 1:  Gồm 2 mặt:  

- Mặt thứ nhất: In như trang thứ ba của Mẫu hồ sơ đính kèm;

- Mặt thứ hai: In như trang thứ tư của Mẫu hồ sơ đính kèm;

3. Phiếu số 2:  Gồm 2 mặt  - Mặt thứ nhất: In như trang thứ năm của Mẫu hồ sơ đính kèm; - Mặt thứ hai: In như trang thứ sáu của Mẫu hồ sơ đính kèm;

4. Hướng dẫn ghi phiếu Gồm 2 mặt  - Mặt thứ nhất: In như trang thứ bảy của Mẫu hồ sơ đính kèm; - Mặt thứ hai: In như trang thứ tám của Mẫu hồ sơ đính kèm; 

File đính kèm:
Download this file (MAU_PHIEUDKDPTQG2017.pdf)Mau Phieu DKDT QG nam 2017[ ]237 kB