Trang thông tin thi, tuyển sinh

Sở Giáo dục và Đào tạo Bến Tre

Thông báo

Thông báo về kỳ thi THPT Quốc gia

Sở GD&ĐT nhận được thông báo từ Cục Khảo thí về kỳ thi THPT quốc gia 2017; thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc Sở, Phòng KT,QLCLGD&CNTT lưu ý các đơn vị như sau: 

      1/ Thí sinh đang học lớp 12 đã đăng ký dự thi bài thi tổ hợp nào thì phải dự thi hết các môn thành phần của bài thi tổ hợp đó; trường hợp đăng ký dự thi cả 2 bài thi tổ hợp mà không dự thi 1 bài tổ hợp sẽ không được xét công nhận tốt nghiệp.

     2/ Việc xác định chương trình dự thi của thí sinh tự do chưa tốt nghiệp được thực hiện như sau: Việc xác định thí sinh học theo chương trình nào phải căn cứ vào học bạ. Nếu trong học bạ thí sinh có kết quả học tập do Trung tâm giáo dục thường xuyên cấp (ít nhất là lớp 12) thì thí sinh được phép đăng ký dự thi theo quy định đối với thí sinh giáo dục thường xuyên và không phải đăng ký dự thi môn ngoại ngữ để xét tốt nghiệp THPT (thí sinh vẫn có thể dự thi môn ngoại ngữ để lấy điểm xét tuyển vào ĐH, CĐ).

    3/ Thí sinh đăng kí vào các trường công an có thể sử dụng Phiếu ĐKDT do Bộ Công an phát hành (theo mẫu của Bộ GD&ĐT). Các điểm tiếp nhận ĐKDT tiếp nhận các hồ sơ đó bình thường như những hồ sơ khác.

    4/ Các trường đại học thường dùng nhiều tổ hợp để xét tuyển vào một ngành và có quy định cụ thể về cách xét tuyển giữa các tổ hợp này. Để tăng khả năng trúng tuyển, thí sinh có thể đăng ký nhiều tổ hợp để xét tuyển vào một ngành. Tuy nhiên, phải lưu ý:  Mỗi một tổ hợp là một nguyện vọng; Nên đặt tổ hợp gồm các môn thi mà thí sinh có ưu thế ở thứ tự ưu tiên cao hơn.

 

Đề nghị các đơn vị tiếp tục thông báo rộng rãi đến học sinh để thực hiện.