Trang thông tin thi, tuyển sinh

Sở Giáo dục và Đào tạo Bến Tre

Thông báo

Hướng dẫn ghi hồ sơ nhóm ngành mã 52NHOM1 của Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh

Hiện tại, trong quá trình nhập liệu, đã có đơn vị đăng kí dự thi gặp trường hợp thí sinh đăng kí nhiều nguyện vọng của cùng 1 nhóm ngành (cụ thể là các ngành của cùng nhóm ngành có mã 52NHOM1) thuộc trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh.

Phòng Khảo thí đã liên hệ với Cục Khảo thí và KĐCLGD - Bộ Giáo dục và Đào tạo và Trường Đại học Kinh tế về vấn đề này. Cụ thể như sau:

- Học sinh có nguyện vọng đăng kí xét tuyển vào các ngành thuộc nhóm ngành có mã nhóm ngành 52NHOM 1 sẽ có điểm xét tuyển như nhau. Sau khi trúng tuyển vào nhóm ngành, Trường Đại học Kinh tế sẽ cho sinh viên đăng kí vào các chuyên ngành.
 
 
- Do đó, khi đăng kí xét tuyển, ứng với mỗi  tổ hợp môn, học sinh chỉ cần ghi 1 tên ngành trong nhóm ngành và ghi mã 52NHOM1.
 
- Trường hợp học sinh đã nộp hồ sơ và ghi nguyện vọng nhiều ngành khác nhau của cùng nhóm ngành này, đề nghị nhà trường cho học sinh điều chỉnh hồ sơ đăng kí (chỉ ghi 1 nguyện vọng tên ngành cho nhóm ngành này tương ứng với một mã tổ hợp môn, nếu chọn thêm tổ hợp môn khác trong nhóm ngành này thì ghi thêm một hàng mới).
 
Trong quá trình thực hiện, nếu còn vướng mắc vui lòng liên hệ Phòng khảo thí hoặc cán bộ trực thi để được hướng dẫn.