Trang thông tin thi, tuyển sinh

Sở Giáo dục và Đào tạo Bến Tre

Thông báo

Thông báo về điều chỉnh nội dung tổ hợp môn trường ĐH Văn Lang

Khẩn - Sáng ngày 17/4/2017, Sở GD&ĐT Bến Tre nhận được email của Cục Khảo thí về điều chỉnh tổ hợp môn H06 của trường ĐH Văn Lang có nội dung như sau:

 Kính gửi các Sở Giáo dục và Đào tạo;

Đề nghị các Sở kiểm tra thí sinh đăng ký tổ hợp H06 của Đại học Văn Lang.

Hiện nay tổ hợp H06 hiện thị trên Cổng thông tin tuyển sinh là Ngữ văn, Tiếng Anh, Vẽ mĩ thuật

Tuy nhiên trong quá trình khai báo vào hệ thống Trường Đại học Văn Lang lại chọn thành Toán, Tiếng Anh, Vẽ mĩ thuật.

Hiện nay, bên kỹ thuật đã chỉnh lại tổ hợp đúng trong Hệ thống.

Để đảm bảo thí sinh chọn đúng tổ hợp mình đăng ký, đề nghị Quý Sở yêu cầu các điểm tiếp nhận liên hệ với thí sinh kiểm tra và xác nhận lại.

Thông tin xác nhận đề nghị lập thành biên bản có ký xác nhận của cán bộ tiếp nhận gửi về Sở GD&ĐT để tổng hợp và báo cáo lại Bộ kết quả rà soát trước 16h ngày 17/4/2017."

Bộ GDĐT thông báo để Quý Sở biết và thực hiện.

Sở GD&ĐT Bến Tre đề nghị các đơn vị tiến hành rà soát, liên hệ với thí sinh để thí sinh xác nhận lại và lập biên bản gửi về Phòng Khảo thí qua email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. trước 14 giờ 00, ngày 17/4/2017 để Phòng Khảo thí tổng hợp báo cáo về Bộ Giáo dục và gửi bản in có ký xác nhận của trường về Phòng Khảo thí trước 16 giờ 00, ngày 18/4/2017.

Rất mong các đơn vị thông cảm và thực hiện đúng theo kế hoạch thời gian.