Trang thông tin thi, tuyển sinh

Sở Giáo dục và Đào tạo Bến Tre

Thông báo

Thông báo của Bộ GD&ĐT mở cổng Hệ thống quản lý thi để nhập các hồ sơ chưa nhập lên hệ thống

Kính gửi các sở GDĐT

Theo đúng kế hoạch, hết ngày 20/4/2017, các Sở đã hoàn thành công tác thu và nhập hồ sơ đăng ký dự thi, đăng ký xét tuyển sinh lên hệ thống quản lý thi THPT quốc gia

 

Tuy nhiên, sau khi rà soát, một số điểm tiếp nhận hồ sơ vẫn còn sót một số hồ sơ đăng ký dự thi và đăng ký nguyện vọng xét tuyển của thí sinh chưa được nhập lên hệ thống

Mặt khác, qua thống kê kết quả ĐKDT, ĐKXT cho thấy một lượng thí sinh có đăng ký lấy kết quả thi để xét tuyển ĐH, CĐ (có đánh dấu vào Mục 9. trong phiếu ĐKDT)  nhưng không đăng ký nguyện vọng vào trường/ngành nào, những hồ sơ này sẽ được xác định là KHÔNG HỢP LỆ để xét tuyển ĐH, CĐ. Điều này sẽ gây thiệt thòi cho thí sinh trong việc sử dụng kết quả xét tuyển sau này.

Để thống nhất xử lý những vấn để nêu trên, đề nghị các sở:

1) Thông báo đến tất cả các điểm đăng ký dự thi, rà soát, tập hợp tất cả các hồ sơ đã thu nhưng chưa nhập đăng ký dự thi/đăng ký xét tuyển, nhập dữ liệu các hồ sơ này theo file mẫu (excel) đã thống nhất.

2) Yêu cầu các điểm tiếp nhận hồ sơ rà soát, xác định các hồ sơ thí sinh có đăng ký lấy kết quả thi để xét tuyển ĐH, CĐ nhưng không đăng ký nguyện vọng nào, liên hệ và yêu cầu thí sinh bổ sung ít nhất 1 nguyện vọng để đảm bảo việc đăng ký xét tuyển là HỢP LỆ, tránh thiệt thòi cho thí sinh tham gia xét tuyển.

3) Các sở lập báo cáo các điểm tiếp nhận với số lượng hồ sơ chưa nhập lên hệ thống, gửi bản mềm và bản scan có xác nhận của Sở qua email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. để tổng hợp.

Bộ sẽ mở cổng nhập hồ sơ đăng ký dự thi, đăng ký xét tuyển (hệ thống quanly.thithptqg.edu.vn) để các điểm tiếp nhận, các sở hoàn thiện công tác nhập hồ sơ ĐKDT và ĐKXT.

THỜI GIAN MỞ CỔNG CHỈ TRONG 01 NGÀY: TỪ 6:00 ĐẾN 24:00 NGÀY 25/4/2017.

Đề nghị các sở triển khai khẩn trương để đảm bảo quyền lợi thí sinh và triển khai các công việc tiếp theo của Kỳ thi.

Trân trọng.