Trang thông tin thi, tuyển sinh

Sở Giáo dục và Đào tạo Bến Tre

Văn bản Hướng dẫn, Qui chế

Quy chế thi THPT Quốc gia

Thông tư 04/2017/TT-BGDĐT ngày 25/01/2017 ban hành Quy chế thi THPT Quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT