Trang thông tin thi, tuyển sinh

Sở Giáo dục và Đào tạo Bến Tre

Văn bản Hướng dẫn, Qui chế

Hướng dẫn xét tốt nghiệp THCS và thi THPT Quốc gia của Sở GD&ĐT

Hướng dẫn số 575/SGDĐT-KT,QLCLGD&CNTT ngày 23/3/2017 của Sở GD&ĐT V/v Hướng dẫn xét tốt nghiệp THCS và thi THPT Quốc gia năm 2017